Category Archives: Thông tin giáo dục mầm non

Các bài viết thông tin giáo dục mầm non

05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016- 2020

Triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

Có nên cho trẻ dưới 36 tháng đi học Mầm non

☘️Có ý kiến cho rằng trẻ dưới 3 tuổi, nên để ở nhà để chăm sóc và nuôi dưỡng sẽ tốt hơn cho đến trường mầm non. Bản thân chúng tôi, công tác trong ngành mầm non, đặc biệt là môi trường mầm non tư thục chất lượng cao – chúng tôi nhận thấy – ……

Cha Mẹ chọn trường mầm non/ cơ sở mầm non như thế nào để tốt nhất cho con?

1. Phù hợp với nguồn tài chính đầu tư lâu dài cho giáo dục 2. Tính pháp lý và Sứ mạng nhà trường lựa chọn 3. Cơ sở vật chất của trường 4. Chương trình giáo dục của trường 5. Chế độ dinh dưỡng của trường 6. Cán bộ quản lý, giáo viên của trường ……

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT MỘT NGÀY CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

Chương Trình Giáo Dục Mầm Non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 qui định “Chế độ sinh hoạt là sự phân bổ thời gian và các hoạt động trong ngày một cách hợp lí ở các cơ sở giáo dục mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu về tâm lí và ……

Gửi con đến trường mầm non – Cha mẹ cần biết

Khoản 1 trong điều 2 của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 qui định về “Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập” là“Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo ……