Hồ Sơ Nhập Học

Hồ sơ nhập học tại trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ 2 bao gồm:

  • Đơn xin nhập học.
  • Bản quy ước giữa nhà trường và phụ huynh.
  • Bản điều tra đặc điểm tâm lý bé trước khi vào trường.
  • Giấy chứng nhận sức khỏe bé.
  • Bản sao giấy khai sinh bé.
  • Bản sao hộ khẩu hoặc chứng nhận tạm trú.
  • Bản sao sổ chích ngừa.
  • 1 tấm hình lớn + 4 tấm hình thẻ 3×4

Quý phụ huynh vui lòng cung cấp đầy đủ hồ sơ nhập học cho bé. Tải hồ sơ tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *