Cha Mẹ chọn trường mầm non/ cơ sở mầm non như thế nào để tốt nhất cho con?

1. Phù hợp với nguồn tài chính đầu tư lâu dài cho giáo dục 2. Tính pháp lý và Sứ mạng nhà trường lựa chọn 3. Cơ sở vật chất của trường 4. Chương trình giáo dục của trường 5. Chế độ dinh dưỡng của trường 6. Cán bộ quản lý, giáo viên của trường ……

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT MỘT NGÀY CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

Chương Trình Giáo Dục Mầm Non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 qui định “Chế độ sinh hoạt là sự phân bổ thời gian và các hoạt động trong ngày một cách hợp lí ở các cơ sở giáo dục mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu về tâm lí và ……

Gửi con đến trường mầm non – Cha mẹ cần biết

Khoản 1 trong điều 2 của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 qui định về “Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập” là“Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo ……

Hồ Sơ Nhập Học

Hồ sơ nhập học tại trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ 2 bao gồm: Đơn xin nhập học. Bản quy ước giữa nhà trường và phụ huynh. Bản điều tra đặc điểm tâm lý bé trước khi vào trường. Giấy chứng nhận sức khỏe bé. Bản sao giấy khai sinh bé. Bản sao hộ khẩu ……

Quan Điểm Và Sứ Mệnh Giáo Dục

Xuất phát từ quan điểm “Bên trong mỗi đứa trẻ là một thế giới độc đáo, riêng biệt với nhiều tiềm năng cần được khai mở”. Và trên cơ sở nhận thức sâu sắc sứ mệnh của nhà giáo dục là “Dìu dắt đàn em thơ mở rộng tầm nhìn, đánh thức tâm hồn, định hướng ……