Thông tin tuyển sinh năm học 2018 - 2019
Cung cấp dịch vụ nuôi dạy mầm non chất lượng cao; xây dựng cơ sở nhà trường theo định hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của giáo dục toàn cầu, một môi trường thiên nhiên và sạch sẽ nhằm tạo điều kiện cho trẻ có thể chất và tinh thần tốt, kiến thức tốt, hòa nhập với tập thể, tự chủ, năng động sáng tạo và thân thiện. Từ đó phát huy các khả năng, tố chất của trẻ.  [...]